HOOFDMENU

Start pagina
Wie ben ik
Wat doet een spiritueel begeleidster
Voor kinderen en jong volwassenen
Hoe verloopt een consult
Wat kost een consult
Informatie over Aura en Chakra's
Behandel technieken
Cursus Aanbod
Inloop avonden
Interessante Internetsites
Extra informatie
Routebeschrijving
Visitekaartje

INFORMATIE OVER AURA EN CHAKRA


Wat is een aura?

Het woord aura komt uit het Grieks en betekent koelte, wind, beweging. In het Latijn kreeg het woord later de betekenis van 'iets dat nauwelijks merkbaar is'.

Ieder levend organisme, dus ook de mens, heeft een zeker uitstralingsveld om zich heen. Dit uitstralingsveld heeft een begrenzing. Wanneer je in een uitstralingsveld van iemand anders komt, begin je iets van de ander te merken wanneer je oplettend bent. Vergelijkbaar is de ervaring om ergens binnen te komen en de sfeer te proeven.... het is er aangenaam of niet of soms doet een sfeer zelfs koud aan. De omgeving is gevuld geraakt met de energie van de mensen die er wonen. Dit alles heeft met die uitstralingsvelden te maken, ook wel energievelden genoemd of kortweg: aura.

Een aura is niet waar te nemen met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat de aura gemaakt is van een heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door de Aura-healer meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid, onze gemoedstoestanden, onze talenten, onze psychische blokkades, etc.

Deze eigenschappen van de aura maken de aura rondom
een mens dus heel individueel.
Wat is een chakra?

Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekent “wiel”.

De chakra’s zijn als het ware hele grote acupunctuurpunten, verbonden aan de ene kant met de hormoonklieren van ons fysieke lichaam en aan de andere kant met verdikkingen in onze zenuwbanen, waarvan bijvoorbeeld de plexus solaris (zonnevlecht = 3e chakra) een tamelijk bekende is.

De chakra’s laten in de regel wat meer gedetailleerde informatie zien. Het voelen of lezen van de chakra’s is alsof we iets bestuderen met een loupe.

Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema's die in ieder mensenleven een rol spelen. Naast de zeven hoofdchakra's, zijn er nog tal van kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in je beide handen en voeten.


De 7 belangrijkste chakra's


Muladhara ( Wortelchakra, eerste chakra )
4 Lotusbladen, kleur Rood, ontwikkeling 0-7 jaar

Reuk, Fysiek, Gronding, Zelfvertrouwen, Veiligheid, Aarde


Svadhisthana ( Sacraalchakra of Heiligbeenchakra, tweede chakra ),
6 Lotusbladen, kleur Oranje, ontwikkeling basisschool

Geslachtsorgaan, Smaak, Voortplanting, Verbondenheid, Levensvreugde


Manipure ( Zonnevlechtchakra, derde chakra )
10 Lotusbladen, kleur Geel, ontwikkeling puberteit

Vuur, Zon, Ego, Kracht, Maag, Lever, Gezichtsvermogen


Anahata ( Hartchakra, vierde chakra )
12 Lotusbladen, kleur Groen, ontwikkeling volwassenheid

Lucht, Liefde, Verbinding, Hart, Longen, Bloed, Tastzin Thymusklier


Vishuddi ( Keelchakra, vijfde chakra )
16 Lotusbladen, kleur Blauw

Zuiverheid, Communicatie, Denken en Voelen, Spreekangst, Geslotenheid, Ademhaling, Gehoor, Schildklier


Ajna ( Derde oog, zesde chakra )
16 Lotusbladen, kleur Indigo

Beheersing, Inzicht, Intuďtie, Helderheid, Slecht geheugen, Slecht gezichtsvermogen, Kleine Hersenen, Ogen, Hypofyse


Sahasrara ( Kruinchakra, zevende chakra )
1000 Lotusbladen, kleur Violet

Wijsheid, Spiritueel inzicht, Absoluut weten, Centraal zenuwstelsel, Pijnappelklier