HOOFDMENU

Start pagina
Wie ben ik
Wat doet een spiritueel begeleidster
Voor kinderen en jong volwassenen
Hoe verloopt een consult
Wat kost een consult
Informatie over Aura en Chakra's
Behandel technieken
Cursus aanbod
Thema avonden
Interessante internetsites
Extra informatie
Routebeschrijving
Visitekaartje

INFORMATIE OVER BEHANDELTECHNIEKEN

Wat is
Aura
Healing
Wat is
een
Reading
Wat is
Therapeutic
Touch
Wat is
EMDR
Wat is
Access Bars
Therapie
Wat is
Reiki
Wat is
Voet
Reflexologie
Wat zijn
Bach
Remedies

Wat is EMDR

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met traumatische gebeurtenissen die een mens diep kunnen raken. Een groot aantal mensen kunnen deze gebeurtenissen zelf verwerken. Maar bij een andere groep mensen lukt dat verwerken minder of niet. Het “denken aan de gebeurtenis” blijft dan emotionele reacties oproepen.
Aan de gebeurtenissen zelf kan ik niets veranderen. Waar ik je wel mee kan helpen is het verwerken van de negatieve gevolgen van de gebeurtenis (denk hierbij aan chronische pijn, depressie, agressie, eetstoornissen, nachtmerries, schrikreacties, ... ).

EMDR is een van de methodes die ik gebruik bij het helpen verwerken. Dit is bij uitstek een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Een letterlijke vertaling van EMDR is niet te geven. Waar het op neer komt, is “het ongevoeliger maken voor de (heftige) emoties die door de gebeurtenis worden opgeroepen. EMDR brengt een stroom van gedachten, beelden, emoties en lichamelijke sensaties op gang. Daarmee wordt op alle energieniveau’s de vastzittende informatie stap voor stap losgemaakt.

De therapeutische methode is voor het eerst omschreven in 1989 door Francine Shapiro. De laatste jaren is de therapie verder uitgewerkt en is het ontwikkeld tot een volwaardige therapeutische methode.

Hoelang duurt de behandeling?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

Hoe verloopt een EMDR sessie?

Bij het intakegesprek zal ik aandacht besteden aan het trauma en de klachten die daarvan heet gevolg zijn. Hieruit zal blijken of een traumabehandeling met EMDR op dat moment toepasbaar is.
Als dat niet zo is, pas ik eerst een van mijn andere behandeltechnieken toe, ter voorbereiding van de EMDR-sessies.

Een sessie wordt zittend gedaan in een beschermende, rustgevende omgeving en duurt 1 tot anderhalf uur. Ik zal je vragen terug te denken aan de gebeurtenis en de negatieve gevolgen op jou. Ik zal proberen met mijn handen, klikgeluiden en oogbewegingen de negatieve gevolgen los te maken van de gebeurtenis en te vervangen door positieve gevoelens.
Onthoud dat jij, als client, leidend bent over wat voor jou wel en niet goed voelt.

EMDR kan een intensieve therapie zijn. Daarom zal ik niet alleen vertellen wat ik ga doen, maar ook uitgebreid uitleggen hoe je om kan gaan met de emoties die naar voren komen. Misschien dat je daarvoor ondersteuning nodig hebt in de vorm van therapeutic touch, aura-healing of Bach remedies.

Is EMDR geschikt voor kinderen?

Jaarlijks maken duizenden kinderen in Nederland een schokkende gebeurtenis mee. Het kan variëren van een verkeersongeluk tot mishandeling en incest. Kinderen kunnen dan moeite hebben om zo'n trauma te verwerken. En dat kan dan weer leiden tot langdurige klachten. EMDR is ook bij kinderen een heel succesvolle behandeling.