HOOFDMENU

Start pagina
Wie ben ik
Wat doet een spiritueel begeleidster
Voor kinderen en jong volwassenen
Hoe verloopt een consult
Wat kost een consult
Informatie over Aura en Chakra's
Behandel technieken
Cursus aanbod
Thema avonden
Interessante internetsites
Extra informatie
Routebeschrijving
Visitekaartje

INFORMATIE OVER BEHANDELTECHNIEKEN

Wat is
Aura
Healing
Wat is
een
Reading
Wat is
Therapeutic
Touch
Wat is
EMDR
Wat is
Access Bars
Therapie
Wat is
Reiki
Wat is
Voet
Reflexologie
Wat zijn
Bach
Remedies

Wat is therapeutic touch
De term 'Therapeutic Touch' dekt eigenlijk de lading niet. 'Touch' betekent aanraken en bij Therapeutic Touch hoeft de patient niet aangeraakt te worden. In nederland hanteren we toch de term Therapeutic Touch omdat de methode in de internationale literatuur zo bekend staat.

Therapeutic Touch is rond 1975 ontwikkeld in New York. Het is zo opgezet dat iedereen het op dezelfde manier kan leren toepassen. In de verpleegkunde wordt Therapeutic Touch steeds vaker erkend en toegepast.

Ieder mens heeft een energieveld om zich heen. Normaal stroomt de energie evenwichtig door en rond het lichaam. Door ziekte kan deze doorstroming verzwakt of ontregeld zijn. Therapeutic Touch richt zich op het herstel van de energiestroom.

Therapeutic Touch en Reiki zijn beide energetische behandeltechnieken die met dezelfde energie werken en nagenoeg dezelfde effecten hebben. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Daar waar Reiki meer het accent legt op 'het behandelen op het lichaam' en 'het geven van energie', richt Therapeutic Touch zich meer op 'het behandelen op en rond het lichaam' en 'het in evenwicht brengen van energie'. In praktijk vullen Therapeutic Touch en Reiki elkaar goed aan.

Therapeutic Touch is geen alternatieve geneeswijze maar een behandelswijze en een vorm van complementaire zorg. Bij complementaire zorg gaat het niet om genezen of behandelen maar om zorg en ondersteuning. Complementaire zorg is een aanvulling op de standaardzorg en geen vervanging daarvan!
Therapeutic Touch geneest een ziekte niet maar kan klachten als spanning, onrust, pijn en slapenloosheid helpen verminderen. Het wordt ook toegepast bij jeuk en bij stervensbegeleiding.
Therapeutic Touch wordt niet gebruikt bij ernstig verwarde patienten.


Therapeutic Touch is een systhematische methode dat werkt volgens een vast 5 stappenplan:
  1. Centreren:
   In deze stap bereid ik me voor op het geven van de behandeling, kom ik tot rust en concentreer me
  2. Aftasten:
   Ik tast met mijn handen je energieveld af. Zo probeer ik informatie te krijgen. Beweegt de energie vrij? Stagneert de energiestroom? Zijn er verstoringen? Zijn er andere bijzonderheden?
   Ik stel geen diagnose in medische zin. Ik neem alleen onregelmatigheden waar.
  3. Harmoniseren:
   Dit is de kern van de behandeling. Ik strijk met mijn handen langs je lichaam met de intentie de energie beter te laten stromen en de energiestroom te harmoniseren.
  4. Activeren:
   Zo nodig kan ik door een lichte aanraking extra energie toevoegen. Uiteraard zal ik je vragen of ik je aan mag raken of dat je daar bezwaar tegen hebt.
  5. Afronden:
   De laatste stap is de energetische behandeling zorgvuldig afsluiten.
Bij de behandeling strijk ik met mijn handen langs je lichaam zonder je aan te raken. Daardoor gaat de energie beter door en rond je lichaam stromen. Hierdoor zal je je beter, rustiger, meer ontspannen en warmer gaan voelen. Ontspanning kan een klacht verzachten of soms laten verdwijnen.

Therapeutic Touch is prima te combineren met andere behandeltechnieken.